TR EN

Ahmet Durmaz / 2018-06-26

26 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren tebliğe istinaden yatırım teşvik belgesi kapsamında İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.

Ayrıca, entegre hayvancılık yatırımlarında aranan şartlarda kolaylıklar getirilmiş, enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesindeki kriterlerde değişiklik olmuştur.

Tebliğ ile ilgili tüm detaylar ve uygulamalar için; 

Tıklayınız >> YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN  UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1)