TR EN

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla başta TKDK ve Kalkınma Ajansları (DOĞAKA ) ve diğer kurumlar kanal ile aşağıdaki propragmlar eliyle projelere destek sağlamaktadır.

 

Kalkınma Ajansı (DOĞAKA ) tarafından Kahramanmaraş' ta aşağıdaki program ile destek sağlanmaktadır.

 • Mali Destek Programları
 • Doğrudan Faaliyet Destek Programları
 • Teknik Destek Programları
 • Güdümlü Proje Detekleri

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARD Programları kapsamında aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir.

 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler
 • Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Makine Parkları
 • Yenilenebilir Enerji Tesisleri

 

 

DKD Danışmanlık olarak tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik tüm yatırımlarınız için aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

 • Hibe Desteklerine İlişkin Proje hazırlama hizmetleri
 • Yeni ve ek Yatırım projelerinizin oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Yeni ve ek Yatırım projelerinize ilişkin belgelendirme hizmetlerinin sağlanması
 • Tarımsal Kredi Destekleri Danışmanlık Hizmetleri
 • Tarımsal Hibe Destekleri Danışmanlık Hizmetleri

 

 

► DKDİNVEST - Tecrübeli ve Dinamik kadrosu ile bir çok alanda yatırım ve teşvik danışmanlığı hizmeti sunan kurumsal bir danışmanlık firmasıdır.
 

Kırsal Kalkınma Hibeleri

Kırsal Kalkınma Hibeleri

küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyl

İNCELE
AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi,

İNCELE
Kosgeb Danışmanlık Hizmetleri

Kosgeb Danışmanlık Hizmetleri

KOSGEB Hibe ve geri ödemeli krediler şeklinde ve farklı destek programları ile girişimciler ve KOBİ’ lere çeşitli finansal destekler sunmaktadır.

İNCELE